FAQ

FAQ

Een huis kopen in Almere word makkelijker wanneer je kennis hebt over het proces. Daarom beantwoorden wij de meest gestelde vragen omtrent dit proces.

Dit moet u weten bij aankoop van een huis in Almere!

Het kopen van een huis is niet een dagelijkse affaire. Het is dan ook niet vreemd dat er behoorlijk wat vragen bij u opborrelen op het moment dat u denkt over de aankoop van een huis. Vragen als: “hoe komt een koop eigenlijk tot stand” en “wat houdt het in om ‘onder bod’ te zijn?” Daarom bespreken wij de veelgestelde vragen zodat u al 1-0 voorstaat en weet wat u kunt verwachten wanneer u voor uw droomhuis staat.

Wanneer ben ik onderhandeling

Wanneer de verkopende partij reageert op uw bod met een tegenbod of wanneer de verkopende partij uitdrukkelijk vermeld met u in onderhandeling te zijn, bent u officieel in onderhandeling. Wanneer de verkopende partij meldt dat het bod met de verkoper besproken wordt, bent u nog niet in onderhandeling.

Moet een makelaar als eerste met mij in onderhandeling gaan als ik de eerste ben die belt voor een bezichtiging of als ik als eerste een bod uitbreng?

Nee, dit hoeft niet. De verkoper bepaalt samen met zijn makelaar met wie een onderhandeling wordt gestart. Om teleurstelling te voorkomen, wordt er aangeraden om naar de verkoopprocedure te vragen.

Mag een verkoopmakelaar doorgaan met bezichtigingen als er al over ons bod onderhandeld wordt?

Dit mag. Een onderhandeling betekent namelijk niet gelijk dat er officiële aankoop wordt gedaan. Vaak is de verkoper ook benieuwd naar de hoeveelheid belangstelling voor zijn woning. Het is mogelijk voor de verkopende partij om met meer dan een geïnteresseerde koper tegelijkertijd te onderhandelen.

De verkopende partij dient wel te vermelden of er een bod ligt en of er onderhandelingen gaande zijn. Wanneer de verkopende makelaar aangeeft ‘onder bod’ te zijn, betekent dit dat er een serieuze onderhandeling plaatsvindt, welke hij heeft toegezegd transacties met anderen niet te zullen bevorderen. De verkopende partij doet geen uitspraken over de hoogte van de biedingen omdat dit overbieden kan uitlokken.

Moet de verkoper de woning aan mij verkopen wanneer ik de vraagprijs bied?

Nee. De Hoge Raad heeft bepaald dat de vraagprijs een uitnodiging is tot het doen van een bod. Dit betekent dat de verkoper niet verplicht is het huis aan u te verkopen. De verkoper kan zelfs tijdens de onderhandelingen besluiten de vraagprijs te verhogen. Het is aan de verkoper uw bod te aanvaarden of zijn makelaar een tegenbod te laten doen.

 

Daarnaast kunt u als potentiële koper ook besluiten om tijdens de onderhandelingen uw bod te verlagen. Zodra de verkopende partij een tegenbod doet, vervalt uw eerder gedane bod. De verkoper bepaalt in overleg met zijn makelaar waarvoor hij zijn woning verkoopt. De koper kan onderhandelen over de prijs, maar de verkoper beslist.

Hoe komt een koop tot stand?

Een koop komt tot stand wanneer de verkoper en koper het met elkaar eens zijn over de belangrijkste zaken zoals de prijs, de ontbindende voorwaarden en de opleveringsdatum en beide partijen de koopakte hebben ondertekend. Als koper krijgt u niet automatisch de ontbindende voorwaarde voorgeschoteld. Dit moet u zelf, samen met de andere aanvullende afspraken, benoemen bij het uitbrengen van uw bod voordat de koopakte wordt opgesteld. Ontbindende voorwaarden kunnen uiteenlopen. Van geen huisvestigingsvergunningen kunnen verkrijgen tot een negatieve uitkomst van een bouwkundige keuring, dit is bespreekbaar met uw makelaar.

 

De Wet Koop Onroerende Zaken geeft aan met de “schriftelijkheidsvereiste” dat een koop pas gesloten is wanneer deze schriftelijk is afgelegd. Een email of een mondelinge afspraak valt hier niet onder. Zonder een onderschreven koopakte is er geen sprake van een rechtsgeldige koop.

 

Zodra de verkoper en u, de koper, de akte ondertekenen en u een afschrift van de akte heeft ontvangen, treedt de wettelijke bedenktijd van drie dagen in werking. Binnen deze drie dagen kunt u nog afzien van de aankoop. Mocht u besluiten niet af te zien van de aankoop, zijn de financiën rond en spelen de ontbindende voorwaarden geen rol meer, dan zal de overdracht plaatsvinden bij de notaris op de afgesproken opleveringsdatum.

Mag een makelaar tijdens de onderhandeling het systeem van verkoop wijzigingen?

Ja, dat mag. Soms is er een groot aantal belangstellenden die de vraagprijs benaderen of bieden, waardoor de keuze voor de beste koper ingewikkelder wordt. De verkoper, op advies van zijn makelaar, kan er dan voor kiezen de biedingsprocedure te wijzingen in bijvoorbeeld een inschrijvingsmethode. Deze methode geeft alle belangstellenden de gelijke kans het hoogste bod uit te brengen.

Voordat de biedingsprocedure gewijzigd kan worden, moet de verkopende partij alle eerdere toezeggingen of afspraken nakomen die gedaan zijn.

Wat houdt 'kosten koper' in en is de makelaarscourtage hierbij inbegrepen?

Onder ‘kosten koper’ vallen de kosten die de overheid koppelt aan de overdracht van een woning. Onder de koper kosten vallen de:

  • Overdrachtsbelasting.
  • Notariskosten voor de opmaak van de akte van levering;
  • Kadasterkosten voor inschrijving akte van levering.
  • Notariskosten voor de opmaak van de hypotheekakte
  • Kadasterkosten voor de inschrijving hypotheekakte

De makelaarscourtage is niet inbegrepen bij de kosten koper. De verkoper neemt de kosten van zijn eigen verkopende makelaar voor zijn rekening. Als de koper een makelaar inschakelt voor de aankoop van een woning, betaalt de koper de kosten van deze dienstverlening.

Wat is een optie?

De term optie kan op twee manieren gebruikt worden:

  1. Een optie in juridische zin geeft een partij de keuze om door een eenzijdige verklaring een koopovereenkomst met een andere partij te sluiten. Beide partijen zijn het dan wel eens over de voorwaarden van de koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog een week bedenktijd. Dit is gebruikelijk bij de aankoop van een nieuwbouwwoning.
  2. De term optie wordt eigenlijk ten onrechte gebruik in het geval van aankoop van bestaande woningen. Een ‘optie’ is dan eigenlijk de benaming voor de gedane afspraken die de verkopende partij met de koper heeft gemaakt tijdens de onderhandelingen. Het toezeggen van een paar dagen bedenktijd voor het uitbrengen van een bod, kan hieronder vallen. In deze tijd kan de koper zijn financiën op orde brengen en de gebruiksmogelijkheden van de woning inzien.

De verkopende partij besluit of de mogelijkheid voor een ‘optie’ beschikbaar wordt gesteld. U kunt geen optie eisen.